Јапонски TELECOM сертификат

краток вовед

Радио актот бара одобрување на моделот (т.е. сертификација за техничка усогласеност) на наведената радио опрема. Сертификацијата е задолжителна и сертификационото тело е регистрирано тело за сертификација признаено од MIC во назначената област за радио опрема. ТЕЛЕК (Телеком инженерски центар) е главната регистрирано тело за сертификација на сертификација за сообразност на радио опрема во Јапонија.

telecom