Управување со добавувачи во Кина

Дали сè уште сте загрижени за овие проблеми на кинеските добавувачи?

Supplier management in China

Изберете технологија Anbotek, 5 предности за вас да ги елиминирате проблемите

01. Обука: дајте им на добавувачите насочени регулаторни барања за производите во различни земји.

02. Управување со материјали: Формулирајте стандарди за набавка на материјали и контролирајте ги изворите на материјалите.

03. Инспекција на примероци на готови производи: инспекција на мостри на готови производи, навремена повратна информација и третман на пронајдените проблеми со квалитетот.

04. Подобрување: да се обезбедат предлози за подобрување на дизајнот на производот.

05. Прифаќање: прифаќањето ќе се изврши според барањата за доверување на клиентот.